geschiedenis van Het Hoofdkantoor

Ateliercomplex Het Hoofdkantoor | Waarderweg 78 | 2031BP Haarlem

VAN BEDRIJFSZETEL TOT KUNSTCENTRUM

in januari 2002 werd het oude hoofdkantoor van Conrad Stork ‘ontdekt’ door drie kunstenaars die op dat moment een atelier hadden op het voormalige terrein van de sociale werkplaats van de gemeente Haarlem (Paswerk).
Op dit prachtige en landelijk aan het Spaarne gelegen terrein hadden nog enkele tientallen andere kunstenaars een atelier en vele kleine bedrijfjes een werkplaats. Maar de huur was tijdelijk en eind juni 2002 moest het terrein definitief verlaten zijn. Er werd dus naarstig gezocht naar nieuwe ateliers, en met name, naar permanente werkplekken.
Het tekort aan permanente ateliers was ook bekend bij de gemeente. De gemeente was al enige tijd doende het lokale probleem in kaart te brengen en de aanpak elders in het land te inventariseren. Dit resulteerde in een nota ‘Kunst en werken; atelier beleid in Haarlem’ waarop inspraak mogelijk was tot 26 april 2002.
Het oude kantoor van Conrad Stork was groot genoeg om de hele ‘Paswerk’ groep te kunnen huisvesten plus nog vele anderen. Het gebouw stond al een halfjaar leeg en er leek geen duidelijke bestemming voor te zijn. Met vereende krachten werd een voorstel geschreven als inspraak op de nota. Het Hoofdkantoor was, als concept, geboren. Het voorstel was om met hulp van de gemeente het kantoor te verbouwen tot ruwweg 35 permanente ateliers, en daarmee het ateliertekort van de gemeente voor een groot deel op te lossen.
Het voorstel werd positief ontvangen maar kwam in eerste instantie niet op de gemeentebegroting voor het jaar 2003. Pas na een intensieve lobby van verschillende krachten uit de politiek, de ambtenarij en de kunstsector keerde het tij. In november 2002, tijdens de einddebatten, werd een reservering gemaakt. Deze was niet letterlijk voor Het Hoofdkantoor bedoeld, maar eerder een opdracht aan het grondbedrijf om de mogelijkheden van dit gebouw te onderzoeken.
In de tussentijd waren de kunstenaars erin geslaagd om met de rechthebbenden van het pand tot een afspraak te komen voor tijdelijke huur. Eind juni 2002 ging een deel van de kunstenaars, op de valreep, van het Paswerkterrein naar Het Hoofdkantoor. Dat was zeer belangrijk, zo kon immers worden aangetoond dat het gebouw geschikt was voor ateliers.
In januari 2003 bereikt het grondbedrijf van de gemeente Haarlem overeenstemming met de eigenaar. Het gebouw wordt gekocht, Het Hoofdkantoor is een feit. Er worden plannen opgesteld voor de verbouwing, begrotingen gemaakt en aannemers geselecteerd. Er moet veel gebeuren: lekkages in de kelder, het voegen van gevels, schilderwerk, tussenwanden plaatsen, asbestsanering, daklichten herstellen, verwarmingsketels vervangen, … te veel om op te noemen. Toch wordt eind van de zomer wordt het oude kantoor, nu atelierverzamelgebouw, opgeleverd. De selectie van kunstenaars, het opstellen van contracten, het vaststellen van huren komt in volle gang. De NZH hobbyclub huurt de gehele kelder. In december van het jaar betrekken de eersten hun ruimtes. In het voorjaar van 2004 is het gebouw helemaal gevuld. Iedereen is hard bezig zijn eigen ruimte in te richten. Maar, het gebouw zelf wordt ook aangepakt. Met vereende krachten worden de laatste herinneringen aan de kantoorfunctie uitgewist: gangen worden gewit, deuren geverfd, et cetera.
Op 18 september 2004 wordt het gebouw feestelijk geopend door Ruud Grondel, de wethouder van cultuur en grondzaken.