Omzien naar nu

Omzien naar Nu
Imaginaire landschappen

In 1990 verlieten 4 jonge eindexamenstudenten de Gerrit Rietveld Academie om hun eigen weg te gaan: Marianne Dijkstra, Fennanda Eleveld, Suzanne Glerum en Nancy Groenteman.

Na 28 jaar treffen zij elkaar weer bij de tentoonstelling ‘Omzien naar nu – Imaginaire landschappen’ in Ateliercomplex Het Hoofdkantoor.
De klik uit het verleden en affiniteit met de onderwerpen die hen in hun academiejaren bezig hielden blijkt nog steeds hun drijfveer te zijn.

Ze bleken wat thematiek betreft in hun werk dicht bij elkaar te staan, maar in de uitwerking zeer verschillend.

Het imaginaire landschap uitgebeeld met vier verschillende visies en inhoud.

Marianne Dijkstra schildert verinnerlijkte landschappen.
Ze is gefascineerd door de essentie van het leven.

Haar schilderijen verbeelden het landschap als metafoor: onbegrensd, zelfregulerend, communicerend, anticiperend of uitbundig.

Fennanda Eleveld toont in haar tekeningen, collages, schilderijen en inktschilderingen haar verwonderde waarnemingen van het landschap.

Haar blik ziet bomen en wolken, bergen en rivieren, licht op het water als bezield en mythisch.

Suzanne Glerum boetseert met verf het Noordelijk landschap met graanvelden, kleigronden, duinlandschappen, zeegezichten en wolkenluchten.

Onstuimige landschappen zonder figuratie, opgebouwd met hele dikke lagen verf.

Nancy Groenteman schildert de heuvels van Italië, de wisselende oppervlakten en lijnen die eb en vloed op de brede stranden van Picardië teweeg brengen en sinds kort ook het Nederlandse landschap.

Nancy kiest voor een beperkt kleurpalet: verschillende nuances van een kleur in combinatie met grafische contrasten.