Kunstlijn in Het Hoofdkantoor 2018

Open ateliers

Jeroen van der Beek, Marianne Bergsma, Babette Bervoets, Jaap Binnema, Peter Brunsmann, Marianne Dijkstra, Grafisch Atelier Haarlem, Els Heemskerk, Erica Huber, Els Moes, Bjorn Nelissen, Maria Niessen, Imara Reuling, Michiel de Ruiter / D2Creators, Lieneke van der Velde, Peet Verrijn Stuart, Caroline Weber, Ruud Zweypfenning

Omzien naar Nu
Imaginaire landschappen

In 1990 verlieten 4 jonge eindexamenstudenten de Gerrit Rietveld Academie om hun eigen weg te gaan: Marianne Dijkstra, Fennanda Eleveld, Suzanne Glerum en Nancy Groenteman.

Na 28 jaar treffen zij elkaar weer bij de tentoonstelling ‘Omzien naar nu – Imaginaire landschappen’ in Ateliercomplex Het Hoofdkantoor.
De klik uit het verleden en affiniteit met de onderwerpen die hen in hun academiejaren bezig hielden blijkt nog steeds hun drijfveer te zijn.

Ze bleken wat thematiek betreft in hun werk dicht bij elkaar te staan, maar in de uitwerking zeer verschillend.

Het imaginaire landschap uitgebeeld met vier verschillende visies en inhoud.

Marianne Dijkstra
schildert verinnerlijkte landschappen.
Ze is gefascineerd door de essentie van het leven. Haar schilderijen verbeelden het landschap als metafoor: onbegrensd, zelfregulerend, communicerend, anticiperend of uitbundig.

Fennanda Eleveld
toont in haar tekeningen, collages, schilderijen en inktschilderingen haar verwonderde waarnemingen van het landschap.
Haar blik ziet bomen en wolken, bergen en rivieren, licht op het water als bezield en mythisch.

Suzanne Glerum
boetseert met verf het Noordelijk landschap met graanvelden, kleigronden, duinlandschappen, zeegezichten en wolkenluchten. Onstuimige landschappen zonder figuratie, opgebouwd met hele dikke lagen verf.

Nancy Groenteman
schildert de heuvels van Italië, de wisselende oppervlakten en lijnen die eb en vloed op de brede stranden van Picardië teweeg brengen en sinds kort ook het Nederlandse landschap. Nancy kiest voor een beperkt kleurpalet: verschillende nuances van een kleur in combinatie met grafische contrasten.

Tentoonstelling MIXED  7e editie

In deze tentoonstelling is werk te zien dat is gerelateerd aan
#architectuur
#design
#concrete kunst

René van den Bos, René Eicke, Els Moes, Anne Rose Regenboog, Ingrid Roos, Tonneke Sengers

Lees meer over MIXED >>